Category: СЧЕТОВОДНИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА МЕСЕЧНО ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ (MONTHLY PAYROLL): Като собственик на ООД и АД с дейност във Великобритания, от вас се изисква да водите ведомости за заплати на наетите от вас, като изчислявате, приспадате и плащате данъка върху общия доход и националните социални осигуровки, дължими към Агенция по приходи и митници (HMRC),…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕГИСТРАЦИЯТА ПО СХЕМАТА PAYE (pay-as-you-earn): в най-честия случай трябва да се регистрирате като работодател в Агенцията по приходи и митници (HMRC), когато започнете да наемате персонал или използвате подизпълнители за извършване на строителни дейности. PAYE е система на Агенцията (HMRC) за събиране на данък върху доходите. Като работодател обикновено трябва да управлявате PAYE…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЧЕТОВОДСТВОТО НА ФИРМА РЕГИСТРИРАНА ПО ДДС: Ако сте собственик на ООД или АД и ако годишният оборот на вашата компания надвиши прага за ДДС е необходимо да се регистрирате в Агенцията по приходи и митници (HMRC). След като сте регистрирани, от вас се изисква да начислявате ДДС върху продажбите си по тарифа, която…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СЧЕТОВОДСТВОТО НА ФИРМА И ПОДАВАНЕТО НА КОРПОРАТИВНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (Limited Company Accountancy and Corporation Tax return): текущо отчитане на приходите и разходите на ООД или АД. Фирмите с ограничена отговорност са длъжни да попълват и данъчна декларация и да плащат корпоративен данък. В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: 1. Годишно приключване – Всяко…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ФИРМА: Регистрирането на Дружество с ограничена отговорност – ООД (Limited Company) във Великобритания е задължителен в някои случай и предоставя определени предимства. В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: ние предлагаме регистрация на следните видове дружества в Англия: 1. Private Company Limited (ЕООД) – този тип фирма може да има един собственик,…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВРЪЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ: С настъпване на края на данъчната година е препоръчително да се направи преглед за наличие на дължими към вас надвзети данъци. В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: 1. Проверяваме наличните Ви документи; 2. Ако установим, че имате за получаване надвзети данъци, ще подадем молба за връщането им ЦЕНА НА УСЛУГАТА:…