ПИСМО ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛЯ (CPA LETTER)

  1. /
  2. СЧЕТОВОДНИ
  3. /
  4. ПИСМО ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛЯ (CPA LETTER)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПИСМО ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛЯ (ОДИТОРСКО СТАНОВИЩЕ) – Писмото за удостоверяване на самонаетост (CPA-Letter) е документ, издаден от счетоводител, потвърждаващ, че същият, е изготвил данъчните декларации на заявителя , че кандидатът е самонаето лице, представлявано от него и т.н.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: осигуряваме писмо от счетоводител на самонаето лице.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА: 1.Да попълните БЛАНКА за заявяване на услугата; 2. Да ни съдействате с допълнителни данни при необходимост

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: £100

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОЛУЧАВА ПИСМОТО: до 3 работни дни

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УСЛУГАТА? Моля, обадете се на +44 7780 242 982 или попълнете и изпратете БЛАНКАТА:

При необходимост пишете на FB Messenger или чата за обслужване на клиенти на главната страница на сайта.