СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР (NINo)

Национален осигурителен номер

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NINo: 1. Това е социално-осигурителния Ви номер в Обединеното Кралство като наето (employee, worker) и самонаето лице (self-employed); 2. Дава Ви възможност да получавате социални помощи като наето

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР (NINo) Read More »

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО (MATERNITY ALLOWANCE)

кандидатстване за майчински в Обединеното кралство

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА МАЙЧИНСТВО: Ако сте бременна/ родилка, тук имате право на един от двата вида добавки за майчинство – Statutory Maternity Pay (SMP) или на някой от двата

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО (MATERNITY ALLOWANCE) Read More »

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЕНСИОННИ ПОМОЩИ (PENSION CREDIT)

кандидатстване за помощ за пенсионери

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИОННА ПОМОЩ : Вие трябва да получавате британска пенсия или да имате право да получавате и сте навършили пенсионната възраст, която към 2023 г. е 67

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЕНСИОННИ ПОМОЩИ (PENSION CREDIT) Read More »

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УНИВЕРСАЛЕН КРЕДИТ

кандидатстване за универсален кредит

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА: Универсалният кредит е месечна помощ, която се отпуска за работещи с ниски доходи или при безработица. Най-често за тази помощ биват одобрени семейства с деца, както и кандидати,

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УНИВЕРСАЛЕН КРЕДИТ Read More »

Scroll to Top
Call Now Button