Category: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА: деца до 16 г. и лица над 16 годишна възраст, които са живели поне 3 години в Обединеното Кралство и имат увреждане, което ги прави неподвижни и да не могат да се грижат за себе си. РАЗМЕР НА ПОМОЩА: от £250 до £800 на месец в зависимост от вида и…

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ НИЕ: 1. Проверка дали молбата Ви е подадена правилно (така, че да получавате размера на помоща, на която имате право); 2. Ако има проблем с одобряването или спирането на помоща ще установим каква е причината и ще Ви предложим варианти на решение; 3. Инструктираме Ви какво да направите, за да се…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА МАЙЧИНСТВО: Ако сте бременна/ родилка, тук имате право на един от двата вида добавки за майчинство – Statutory Maternity Pay (SMP) или на някой от двата вида Maternity Allowance. КОЛКО ЩЕ ВЗЕМЕТЕ: 1. £151.20 на седмица или 90% от вашата средно седмична заплата. Което от двете е по-малката сума КАК И…

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИОННА ПОМОЩ : Вие трябва да получавате британска пенсия или да имате право да получавате и сте навършили пенсионната възраст, която към 2023 г. е 67 години за мъже и за жени. Пенсионната възраст престои да се увеличава и ще стигне до 70 години през 2030 г. (на този линк ще…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА: Универсалният кредит е месечна помощ, която се отпуска за работещи с ниски доходи или при безработица. Най-често за тази помощ биват одобрени семейства с деца, както и кандидати, които работят, но имат невисоки доходи, а плащат висок наем. От 2018 г. Универсалният кредит замества 6 други традиционно получавани досега помощи, за които вече…

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ: За 2022-23 г. ще получавате по £21,80 на седмица за първо дете (£1154.69 на година) и по £14,45 на седмица за всяко следващо дете (£735.40 на година ). Освен това, ще получавате осигурителни вноски за пенсия до 12-годишна възраст на детето. В КАКВО СЕ СЪСТОИ УСЛУГАТА: 1. Професионално попълнена молба по пощата, за…