Category: БАНКОВИ

КАК РАБОТИ КРЕДИТНАТА СХЕМА Важното за този кредит е, че Британското правителство ще гарантира на 100% банките, които участват в кредитирането при следните условия: няма лихви за първите 12 месеца годишна лихва от 6-10%; максималният период за който ще може да вземете кредита е 6 г. КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ТОЗИ КРЕДИТ– Вашият бизнес…

Откриването на бизнес банкова сметка е задължително условие за работа с LTD компании в Обединеното Кралство. Освен това бизнес банковата сметка Ви дава повече възможности за финансиране на вашия бизнес с изгодни банкови кредити и правителствени помощи. В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: Изготвяме апликацията Ви професионално и я изпращаме в банката КАКВО ДА НАПРАВИТЕ…

За одобряването Ви за заем е необходимо да имате добро кредитно досие, доход от минимум £1500, да нямате други дългове и да сте живели и работили в Обединеното Кралство поне 3 г. В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: 1. Създаваме Ви акаунт за кредитно досие; 2. Избираме най-добри условия за кредита Ви; 3. Правим апликация…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА: Международният банков превод е операцията, чрез която изпращаме парични средства по електронен път от банкова сметка в една държава (напр. България) до банкова сметка в друга държава (напр. Англия). В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: 1. Правим избор на приложение, с което най-изгодно ще можете да направите вашия превод; 2. Правим Ви…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА: Преди да кандидатствате за личен заем, кредитна карта или ипотечен кредит, е необходимо да подобрите кредитния си рейтинг и заемодателите по-лесно да Ви одобряват за кредит. В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: 1. Създаване на акаунт за проверка и следене на кредитно досие; 2. Проверка на досието ви и кредитния ви резултат;…

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА: Откриването на банкова сметка е необходимо условие за изготвяне на документи и за живота и работата в Обединеното Кралство и за започване на работа, за да може да ви плаща по банков път заплатата. В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: Изготвяме апликацията Ви професионално и я изпращаме в банката. КАКВО ДА НАПРАВИТЕ…