ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

Бизнес план в Обединеното кралство

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА: За да започнете бизнес с банково финансиране в Обединеното Кралство е необходимо да представите бизнес план, с който да убедите банката да Ви отпусне желаната сума за да започнете бизнеса си.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: Изготвяме британски формат на бизнес план по данни, декларирани от Вас

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА: 1. Да се свържете с нас на +44 7780 242 982 (WhatsApp, Viber ); 2. Да ни предоставите необходимите документи и данни за вашия бизнес. Работи се онлайн.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: £600 (плаща се на две части: при започване на работа и при одобрение)

В КАКЪВ СРОК ЩЕ ПОЛУЧА ДОКУМЕНТА: до 2 седмици от заявяването на бизнес плана.

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УСЛУГАТА? Моля обадете се на +44 7780 242 982 (WhatsApp, Viber). При необходимост пишете на FB Messenger или чата за обслужване на клиенти на главната страница на сайта.

Scroll to Top
Call Now Button