НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР (NINo)

Национален осигурителен номер

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NINo: 1. Това е социално-осигурителния Ви номер в Обединеното Кралство като наето (employee, worker) и самонаето лице (self-employed); 2. Дава Ви възможност да получавате социални помощи като наето и самонаето лице, да ползвате здравните услуги на NHS и да получавате британска пенсия.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: 1. Установяваме дали можете да получите този документ; 2. Заявяваме издаването му по данни, декларирани от Вас

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА: 1. Да се свържете с нас на +44 7780 242 982 (WhatsApp, Viber ); 2. Да ни предоставите необходимите документи и данни

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: £80

В КАКЪВ СРОК ЩЕ ПОЛУЧА ДОКУМЕНТА: до 4 седмици на посочения от Вас адрес.

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УСЛУГАТА? Моля обадете се на +44 7780 242 982 (WhatsApp, Viber). При необходимост пишете на FB Messenger или чата за обслужване на клиенти на главната страница на сайта.

Scroll to Top
Call Now Button