МЕСЕЧНО ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ (PAYROLL)

  1. /
  2. СЧЕТОВОДНИ
  3. /
  4. МЕСЕЧНО ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ (PAYROLL)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА МЕСЕЧНО ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ (MONTHLY PAYROLL): Като собственик на ООД и АД с дейност във Великобритания, от вас се изисква да водите ведомости за заплати на наетите от вас, като изчислявате, приспадате и плащате данъка върху общия доход и националните социални осигуровки, дължими към Агенция по приходи и митници (HMRC), обикновено на месечна база.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА:

1. Начисляване и деклариране на данъка върху общия доход – Всяка година има праг за освободена от данъци сума, която физическите лица имат право да получат, преди да плащат данък върху дохода. Съществуват няколко вида данъчни ставки в зависимост от дохода.

2. Изчисляване на социалните осигуровки – Всяка година има минимален праг на доходите, върху който не се плаща национална социална осигуровка (National Insurance Contributions- NIC). От работодателя също се изисква  да плаща социални осигуровки над необлагаемия минимум.

3. Ако си плащате заплата, от вас се изисква да изпълнявате това чрез схемата Плащане според доходите /PAYE/.

4. Ако фирмата предоставя на своите служители или на собствениците надбавки, различни от заплата, трябва да се подават различни видове специализирани декларации в Агенция по приходи и митници (HMRC) за всяка данъчна година.

5. В края на годината се изготвят над 10 вида формуляри за всеки работник.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА: 1. да предоставяте верни данни и информация чрез необходимите документи; 2. Да попълните БЛАНКАТА за заявяване на услугата след което ние ще се свържем с Вас.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: £300 (Цената зависи от големината на фирмата, вида и структурата на възнагражденията)

КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА РЕГИСТРАЦИЯТА: 1 седмицa

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УСЛУГАТА? Моля попълнете и изпратете БЛАНКАТА или се обадете на 07780 242 982:

При необходимост пишете на служебния e-mail, FB Messenger, WatsApp или на чата за обслужване на клиенти на главната страница на сайта.