Квалификация за противопожарен отговорник (Fire Marshal)

  1. /
  2. ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ
  3. /
  4. Квалификация за противопожарен отговорник (Fire Marshal)

Hие Ви предлагаме съдействие при изкарване на курс за пожарна безопасност. С нашата подготовка, вие ще може да успеете да придобиете желания сертификат.

Какво включва курсът, за кого е предназначен? Основната цел е предотвратяването на пожари. Съгласно реформата от 2006 г., отговорното лице за сградата или помещенията трябва да извърши оценка на пожарния риск и да определи достатъчен брой компетентни лица (противопожарни отговорници), които да подпомогнат изпълнението на аварийните процедури, определени в оценката на риска от пожар. Този курс покрива ролята на противопожарен отговорник и пожарна безопасност.

При успешно завършване на този курс ще получите сертификат за обучение по пожарна безопасност, който е валиден за три години.

Как да се запишете за курса? Моля попълнете и изпратете БЛАНКАТА