ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ В UK (DBS CHECK)

  1. /
  2. АДМИНИСТРАТИВНИ
  3. /
  4. ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ В UK...

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ НИЕ: 1. Подаваме заявлението Ви като регистриран получател на проверки за съдебното минало на физически лица 2. Осъществяваме кореспонденция със службата издател

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: £70

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УСЛУГАТА? Моля, потърсете ни на +44 7780 242 982 (WhatsApp, Viber) или попълнете бланката:

При необходимост пишете на FB Messenger или чата за обслужване на клиенти на главната страница на сайта.