РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА (ООД ИЛИ АД)

  1. /
  2. СЧЕТОВОДНИ
  3. /
  4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА (ООД ИЛИ АД)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ФИРМА: Регистрирането на Дружество с ограничена отговорност – ООД (Limited Company) във Великобритания е задължителен в някои случай и предоставя определени предимства.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: ние предлагаме регистрация на следните видове дружества в Англия: 1. Private Company Limited (ЕООД) – този тип фирма може да има един собственик, един управител и един секретар. Трябва да има местен адрес (офис), капитал не е необходим; 2. Public Company Limited с акции (АД) – този тип фирма трябва да има поне двама съдружници, най-малко двама управителя + един квалифициран секретар и трябва да поддържа местен адрес и минимален капитал от 50 000 GBP.

Ако сте решили да създадете фирма в UK ще ви помогнем за: 1. Проверка за наличност на името; 2. Цялата процедура за създаване на компанията.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА: 1. Да ни съдействате с точни и верни данни; 2. Да попълните БЛАНКАТА

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: £200

В КАКЪВ СРОК Е ГОТОВА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ФИРМАТА: до 2 седмици

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УСЛУГАТА? Моля, обадете се на +44 7780 242 982 (WhatsApp, Viber) или попълнете и изпратете БЛАНКАТА:

При необходимост пишете на FB Messenger или чата за обслужване на клиенти на главната страница на сайта.