ПРОМЯНА НА СТАТУТ ОТ ВРЕМЕНЕН НА ПОСТОЯНЕН

от временен на постоянен статут

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОМЯНАТА НА СТАТУТА: Ако имате временен статут и направите 5 резидентски (повече от 6 м. в една календарна година и не повече от 450 дни извън за 5 годишен период) години във Великобритания вие може да получите постоянен статут.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: Когато искате да подмените статута си, трябва да се направи апликация като се снимат и изпращат документи през специално създаденото за целта приложение.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: £100

СРОК НА ОТГОВОРА: до 2 седмици от подаване на апликацията.

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УСЛУГАТА? Моля, обадете се на +44 7780 242 982 (WhatsApp, Viber). При необходимост пишете на FB Messenger или чата за обслужване на клиенти на главната страница на сайта.

Scroll to Top
Call Now Button