Category: БИЗНЕС УСЛУГИ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЦЕНЗИТЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ: За да осъществявате бизнес в Обединеното Кралство освен фирмена регистрация е необходимо да имате съответните разрешителни. Извършването на дейност без разрешителни се разглежда като криминално престъпление и води до затварянето на бизнеса Ви. КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ: За собственика За бизнеса Свързани конкретно с лиценза, за който се кандидатства…