РЕГИСТРАЦИЯ ЗА БРИТАНСКО ГРАЖДАНСТВО НА ДЕЦА ПОД 18 Г.

регистрация за натурализация на деца

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА БРИТАНСКО ГРАЖДАНСТВО НА ДЕЦА ПОД 18 ГОДИНИ: Ако ваше дете не е сред гражданите, които са придобили автоматично право на британско гражданство, можете да кандидатствате за регистрацията му като британски гражданин.

Право  на регистрация имат деца, които отговарят на едно от следните изисквания и то бъде признато от Министерство на вътрешните работи на Великобритания /Home Office/: 1. Деца, родени във Великобритания ненавършили 18-годишна възраст, чиито родител/ли са или британски граждани или притежава документ за постоянно пребиваване; 2. Деца, родени извън Великобритания, ненавършили 18-годишна възраст и чиито родител/и са британски гражданин по произход; 3. Деца, родени в Обединеното кралство преди 1 юли 2006 г., чиито родители не са били женени по време на тяхното раждане, но са узаконили родителските права над детето и имат законно пребиваване в страната или са британски граждани.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ НАШАТА УСЛУГА: 1. събираме необходимите документи; 2. Попълваме апликацията Ви

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ УСЛУГАТА: 1. Попълнете БЛАНКАТА по-долу; 2. Апликация до Министерството на вътрешните работи

ЦЕНА НА УСЛУГАТА: £300

КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТА ЗА БРИТАНСКО ГРАЖДАНСТВО НА МОЕТО ДЕТЕ: до 3 месеца.

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УСЛУГАТА? Моля, обадете се на +44 7780 242 982 (WhatsApp, Viber). При необходимост пишете на FB Messenger или чата за обслужване на клиенти на главната страница на сайта.

Scroll to Top
Call Now Button