Ниво 2 синя CSCS карта за майстори

  1. /
  2. ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ
  3. /
  4. Ниво 2 синя CSCS карта за майстори

Стъпки за получаване на синя CSCS карта за майстори: 1. Получаване на квалификация – NVQ2 по избраните по-долу квалификации 2. Взимане на CITB тест – от 2019 г. той е задължителен за всички. 3. Поръчване на картата.

NVQ 2 (синя cscs карта) квалификации: 1. МАЙСТОР – МАЗАЧ – LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN PLASTERING (QCF); 2. МАЙСТОР АРМАТУРИСТ – LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN STEELFIXING OCCUPATIONS (CONSTRUCTION) (QCF); 3. МАЙСТОР – СТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК– LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION OPERATIONS (QCF); 4. МАЙСТОР ПО ОБЛИЦОВЪЧНИ ОПЕРАЦИИ – LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN CLADDING OCCUPATIONS (CONSTRUCTION); 5. СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОПЕРАЦИИ – ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО –LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN CONSTRUCTION OPERATIONS AND CIVIL ENGINEERING – CONSTRUCTION OPERATIONS (QCF) – LEVEL 2 NVQ; 6. МАЙСТОР ПО ДОВЪРШИТЕЛНИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ – DIPLOMA IN DECORATIVE FINISHING AND INDUSTRIAL PAINTING OCCUPATIONS (QCF); 7. МАЙСТОР ПО ПОКРИВИТЕ – LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN ROOFING OCCUPATIONS (CONSTRUCTION); 8. МАЙСТОР – ЗИДАР, ШПАКЛОВЧИК И ЗИДАРОМАЗАЧ – LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN TROWEL OCCUPATIONS – BRICKLAYER ( CONSTRUCTION); 9. МАЙСТОР МОНТАЖНИК НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ – LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN STEEL ERECTING (CONSTRUCTION) (QCF); 10. МАЙСТОР – ДЪРВОДЕЛЕЦ – LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN WOOD OCCUPATIONS – CARPENTRY (CONSTRUCTION) (QCF); 11. МАЙСТОР ПО ЗАВОДСКИ КОНСТРУКЦИИ–LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN PLANT OPERATIONS (CONSTRUCTION) (QCF); 12. МАЙСТОР – СУХО СТРОИТЕЛСТВО – LEVEL 2 NVQ CERTIFICATE IN INTERIOR SYSTEMS (CONSTRUCTION) (DRY LINING); 13. МАЙСТОР – СТЕННИ И ПОДОВИ ПОКРИТИЯ – LEVEL 2 NVQ CERTIFICATE WALL AND FLOOR TILING (CONSTRUCTION); 14. МАЙСТОР – КОФРАЖИСТ – LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN FORMWORK (CONSTRUCTION)(QCF); 15. СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНТРОЛ НА ПОВДИГАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ (СИГНАЛИСТ) –LEVEL 2 NVQ DIPLOMA IN CONTROLLING LIFTING OPERATIONS – SLINGER/SIGNALLER (CONSTRUCTION) (QCF) – LEVEL 2 NVQ; 16. СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРОЗАЩИТА В СТРОИТЕЛСТВОТО–DIPLOMA IN ASSOCIATED INDUSTRIAL SERVICES OCCUPATIONS- FIRE PROTECTION (CONSTRUCTION) (QFC)

ЦЕНА НА КУРСА ЗА NVQ 2 СИНЯ CSCS КАРТА ЗА МАЙСТОРИ: 750£

Впоследствие може да се възползвате от услугата ни да поръчаме вашата CSCS карта.

КАК ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА КУРСА? Моля, обадете се на 07780 242 982 или попълнете и изпратете Бланката: